ดาวน์โหลดเกมส์ สำหรับ PC ( กรุณาปิดแอนตี้ไวรัสก่อนดาวน์โหลด และติดตั้งครับ )

File Size Description Link
ตัวเกมส์ V.20 ล่าสุด (ลิ้งที่ 1) 2.3 GB Google Drive Download
ตัวเกมส์ V.20 ล่าสุด (ลิ้งที่ 1) 2.3 GB Google Drive Download
ตัวเกมส์ V.20 ล่าสุด (ลิ้งที่ 1) 2.3 GB Google Drive Download